Ingen normal, den nye normalen?

Få bransjer har merket den digitale transformasjonen så godt som handel- og konsumbransjen, hvor KPMGs Top of Mind-undersøkelse viser at 58 prosent av bransjeaktørene nå revurderer sine forretningsmodeller.