Om kartleggingen

Mer enn 2.500 norske forbrukere har vurdert og evaluert sine kundeopplevelser hos kjente merkevarer på tvers av seks forskjellige bransjer. Helt øverst: Vinmonopolet, etterfulgt av Vipps og Zalando.

Resultatene fra KPMGs omfattende markedsundersøkelse, Customer Experience Excellence Analysis 2019, gir et god bilde av hva skal til for å vinne norske forbrukeres hjerter og få lojale kunder gjennom ekstraordinære kundeopplevelser. Dette i en tid hvor digitalisering og nye forretningsmodeller endrer bransjer, behov og kjøpsatferd – og skaper skyhøye forventninger. Kundeopplevelse har blitt en sterk differensiator og vekstdriver i de fleste bransjer.

Undersøkelsen gir god innsikt i DNAet til de selskapene som gjør det aller best og deres suksessoppskrift. KPMGs analyser ser på hvordan de presterer innenfor seks sentrale drivere som sammen utgjør den totale kundeopplevelsen: Personalisering, integritet, tid og innsats, forventninger, problemløsning og empati.

Målet er at denne innsikten skal få din virksomhet til å stille gode spørsmål som utfordrer etablerte strategier og tilnærminger til kundene: Hva verdsetter de? Klarer vi å bygge en følelsesmessig tilknytning til merkevaren? Hva må vi gjøre for å få mer lojale kunder? Hvordan kan vi bruke data og teknologi til å personalisere opplevelsen mer? KPMG forsøker å gi noen gode svar og løsninger – som kan bidra til å løfte kundeopplevelsen til nye høyder.

Global Customer Experience Excellence Analysis

Kartleggingen av merkevarene som er med i undersøkelsen bygger på retningslinjer fra KPMG Nunwoods Customer Experience Excellence Centre, som har gjennomført Customer Experience Excellence (CEE)-undersøkelser i USA og Storbritannia i ti år. De siste årene har de gjennomført kartleggingen også i en rekke andre markeder, og i 2018 var Norge med for første gang. I løpet av de siste ti årene har over 170 000 forbrukere i 17 land delt sine opplevelser og erfaringer med mer enn 2300 merkevarer

– og gjennomført mer enn to millioner individuelle evalueringer som har bidratt til å bygge vår ekspertise og beste-praksis innenfor kundeopplevelse.

I denne rapporten har vi analysert merkevarer på tvers av seks forbrukerorienterte bransjer. Vi evaluerer forbrukernes servicebaserte opplevelse, i stedet for erfaringen med et enkelt produkt. Vi har derfor ikke inkludert merkevarer som er rene produkter, eksempelvis bilmerker. Totalt 110 merkevarer som opererer i det norske markedet var inkludert i kartleggingen.

Spørsmål og utvalg

En online-undersøkelse ble gjennomført av en tredjepartsleverandør i siste kvartal av 2019. Utvalget besto av 2 501 norske forbrukere, som representerte et demografisk tverrsnitt av befolkningen. For å kunne delta i undersøkelsen og kunne svare på spørsmålene om en spesifikk merkevare, måtte respondentene ha vært i kontakt med selskapet i løpet av de siste seks månedene. Kontakt er her definert som å foreta et kjøp, bruke selskapets produkter eller tjenester, ta kontakt gjennom en henvendelse, eller gå inn på websiden. Resultatene er derfor ikke utelukkende basert på eksisterende kunder, men også andre som nylig har vært i kontakt med merkevaren.

En gjennomsnittlig score på kundeopplevelse (CEE) er blitt kalkulert på bakgrunn av de 2 501 respondentene og deres merkevareevalueringer. For å bli inkludert i rankingen, må merkevaren ha minimum 100 respondenter. CEE-scoren kalkulert for hver enkelt merkevare er videre vektet basert på deres score på hver av de seks pilarene. Vektingen er gjort med regresjonsanalyse slik at vi kan forstå hvor viktig hver enkelt pilar er som drivere for to forretningsmål i analysen: lojalitet og anbefalinger (Net Promoter Score/NPS)”.

Kontakt

Yngve Fjell
Direktør og leder for kundeopplevelse i KPMG Digital
E: yngve.fjell@kpmg.no
yngve.fjell@kpmg.no