Tjenester og ekspertise

Hvordan sikre at selskapet er relevant og leverer verdi til kundene? Dette har alltid vært kjernen i forretningen. KPMGs CEO Outlook 2018 viser at mer enn 7 av 10 toppledere bekymrer seg over at virksomheten ikke klarer å holde tritt med kundenes ønsker og behov, eller ikke vet hvordan kundeinnsikt kan brukes for å bygge fremtidens produkter, tjenester og opplevelser. En ‘kunde først’-visjon i en stadig mer digital verden, stiller store krav til organisasjonsstrukturer, kompetanse og prosesser.

KPMG Digitals fageksperter hjelper deg med å forstå hva kundene trenger - og hvordan virksomheten kan levere verdi. Vi har et sterkt fokus på tjenester innenfor disse områdene:

Kundeopplevelse

Ny teknologi og globale aktører driver kunders forventninger opp. Vi hjelper deg med å forstå ulike kunders motivasjon, ønsker og behov, og hvordan de samhandler med og opplever virksomheten i dag. Basert på innsikt, ofte kommunisert gjennom personas, hjelper vi med å skape en sterk kundevisjon og prinsipper for opplevelsene som skal designes. Vi bruker tjenestedesign som tilnærming for å redesigne kundereiser, som da gjerne går på tvers av forretningsområder, produkter, tjenester og kanaler. Et ambisiøst målbilde og en helthetlig strategi for kundeopplevelse er nødvendig for å bli en kundesentrisk virksomhet. Ved å kombinere dette med en god analyse av virksomhetens modenhet, kan vi utarbeide et blueprint for transformasjon av kundeopplevelsen.

Kanaltransformasjon

Eksisterende virksomheter må ofte gjøre store endringer for å kunne levere på ønsket målbilde. En strategi for kundeopplevelse må realiseres gjennom transformasjon av forretnings- og driftsmodeller. Sammen med virksomheten utvikler og prioriterer vi strategiske veikart med kapabiliteter og tiltak som tar dere i riktig retning. Sømløse kundereiser på tvers av forretningsområder, produkter, tjenester og kanaler krever stor grad av endring i organisasjonen. Nye kanalmandater og strategier må etableres for å støtte opp om omni-kanal. Vi har prosesser, metoder, verktøy og eksperter som hjelper organisasjoner til å fremstå helhetlig og samstemt.

Kundesentrisk organisasjon

Opplevelser leveres av ansatte og gode systemer. De deler av organisasjonen som er i direkte kontakt med kundene, og det er stadig flere, må ha et felles fokus på kunden. Nye digitale verktøy gjør det mulig å levere den opplevelsen vi ønsker, på hvert steg av kundereisen. Vi jobber sammen med deg for å skape en moderne, digitalt styrket organisasjon som er strukturert rundt kundene dine.

Kontaktperson:

Clint Sookermany

Partner | Head of KPMG Digital

E-post
clint.sookermany@kpmg.no